Skip to content

Family Protection Group

Menu

FAMILY PROTECTION GROUP

Menu

Гражданска отговорност

Вземете безплатна оферта!

Ники Николов
Николай Николов

Николай Николов

Застраховани лица

Застраховани лица са „собственикът на моторното превозно средство, за което е налице валидно сключен застрахователен договор, както и всяко лице, което извършва фактически действия по управлението или ползването на моторното превозно средство на законно основание“.

Застрахователни лица
Застрахователни лица

Застраховани лица

Застраховани лица са „собственикът на моторното превозно средство, за което е налице валидно сключен застрахователен договор, както и всяко лице, което извършва фактически действия по управлението или ползването на моторното превозно средство на законно основание“.

Пострадало лице

Пострадало лице

Пострадало лице по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, е лице, което е претърпяло телесно уреждане или на което е причинена смърт от МПС.

За трети лица се смятат всички увредени лица, с изключение на лицето, което отговаря за причинените вреди. Не се допуска уговорка за изключване от покритие на гражданската отговорност за вреди, причинени на увредено трето лице, което е знаело или е било длъжно да знае, че водачът на моторното превозно средство е бил под въздействието на алкохол, наркотици или други упойващи вещества по време на пътнотранспортното произшествие“. В този случай застрахователят може да прави възраженията на застрахования за съпричиняване от страна на третото увредено лице за понесените от него вреди.

 
Пострадало лице

Пострадало лице

Пострадало лице по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, е лице, което е претърпяло телесно уреждане или на което е причинена смърт от МПС.

За трети лица се смятат всички увредени лица, с изключение на лицето, което отговаря за причинените вреди. Не се допуска уговорка за изключване от покритие на гражданската отговорност за вреди, причинени на увредено трето лице, което е знаело или е било длъжно да знае, че водачът на моторното превозно средство е бил под въздействието на алкохол, наркотици или други упойващи вещества по време на пътнотранспортното произшествие“. В този случай застрахователят може да прави възраженията на застрахования за съпричиняване от страна на третото увредено лице за понесените от него вреди.