Кой трябва да сключи застраховка живот?

Застраховката живот дава мощна финансова инжекция на Застрахования при трайно загубена или намалена работоспособност, причинена от злополука и осигурява финансова подкрепа и сигурност на ползващите лица /бенефициенти/, след настъпил фатален край на Застрахования.

Може би ключовият въпрос, който трябва да си зададете, когато става въпрос за сключване на застраховка живот е дали в живота ви има хора, включително членове на семейството или служители, които зависят финансово от вас?

Ето няколко примера за хора, които със сигурност е редно да притежават застраховка живот:

  • Родители с непълнолетни деца – личната отговорност е винаги на първо място. Още в момента, в който се сдобием с дете, ние поемаме лична отговорност да се грижим за него, поне до осемнадесетата му година. Нека предположим, че средно ще даваме за издръжка на нашето дете по 400 лева на месец. За една година това прави 4 800 лева. За 18 години, това прави 86 400 лева. Това е задължителен и необходим разход за нас. Ако децата са две, сумата е по две. Ако през тези 18 години се случи нещо фатално с единия или двамата родители, това със сигурност ще доведе до финансови затруднения, относно грижите за детето. Застраховката живот ще гарантира, че децата ще имат необходимият финансов ресурс, докато не започнат да се грижат сами за себе си.
  • Родители с пораснали деца, които се нуждаят от специални грижи– за децата, които се нуждаят от специални грижи през целия живот и няма да могат да се справят без чужда помощ, застраховката живот ще гарантира финансова обезпеченост и полагането на необходимите грижи, дори след фатален край на техните родители.
  • Семейство, което притежава съвместно имущество – независимо дали са женени или не, ако единият съпруг остане сам и не може да си позволи плащания по заеми, поддръжка и данъци върху притежаваното семейно имущество /жилища, автомобили и т.н./, застраховката живот ще се намеси в нужния момент и той няма да се лишава от притежанието им.
  • Възрастни родители, които искат да оставят пари на децата си, грижещи се за тях до последно – много хора жертват времето си и полагат постоянни и всеотдайни грижи за своите възрастни родители, тъй като те се нуждаят от тяхната помощ. Тази помощ може да включва и пряка финансова подкрепа. Застраховката живот е финансов инструмент, който би възстановил разходите по положените грижи. В днешно време голяма част от възрастните хора в нашата държава не разполагат с големи финансови възможности и се притесняват, че не могат да оставят голямо наследство на децата си. Дългосрочната поддръжка на застраховка живот би ги освободило от тези тревоги.
  • Млади хора, които искат да се възползват от ниските цени на застраховката живот – колкото по-млади и по-здрави сте, толкова по-ниски са вашите застрахователни премии. Когато сте на 20 години и сключите застраховка живот със срок 25 години, условията ще останат същите за целия период, докато не навършите 45 годишна възраст. Така че, колкото по-млади, толкова по-добре. С напредване на възрастта, ако развиете здравословен проблем, това може да оскъпи застраховката или дори да ви дисквалифицира от възможността да сключите такава. Разбира се, младите хора са изправени пред предизвикателството да създават семейство, да изплащат жилища и автомобили, което обикновено води до отлагане сключването на застраховка живот. Въпреки това, пропускането да се сключи застраховка живот в по-млада възраст има изключително икономическо въздействие, подобно на забавянето на спестяванията за пенсиониране. Затова, колкото по-рано сключим застраховка, толкова по-добре.
  • Бизнес с ключови служители– ако фатален край на ключов служител или служители, би създал сериозни финансови затруднения на съответната фирма, то тази фирма би било добре да направи застраховка живот за тях.

 

Това бяха само няколко примера, за това, кои категории хора със сигурност се нуждаят от застраховка живот. Истината е, че всеки от нас има нужда от такава „въздушна възглавница“. „Въздушна възглавница“, която никой от нас не вижда, не може да пипне, но тя ще се отвори в точния момент, именно, когато се нуждаем най-много от нея. С тази защита не е нужно да предвиждаме бъдещето, защото сме подготвени за него. Не е нужно да предвиждаме колко пари ще трябва да даваме за здраве, тъй като Застрахователят ще плати, ако се наложи.

Така че, ако в живота ви има хора, които зависят от вашите доходи и нямате огромна банкова сметка, която да оставите след себе си, застраховката живот е задължителният финансов инструмент във вашето портфолио.

Вземете безплатна оферта за вашата застраховка живот от тук!